page_head_bg

O nás

Vitajte v IDEA!

Poslanie skupiny

---"Slúžiť zákazníkom najlepšími produktmi a slúžiť spoločnosti pri rozvoji podniku"

Poslanie Skupiny zahŕňa pochopenie minulosti a súčasnosti zamestnancov Skupiny, ako aj očakávania a úsudky do budúcnosti a stelesňuje základnú hnaciu silu Skupiny na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.„Poskytovať zákazníkom tie najlepšie produkty“ je cieľom zamestnancov skupiny;„slúžiť spoločnosti pri rozvoji podniku“ odráža úlohu a zodpovednosť zamestnancov skupiny pri podpore sociálneho pokroku.

about-1

Hodnoty skupiny

--"Pokračujte vo vytváraní väčšej hodnoty pre spoločnosť a podnik"

about-3

Pre krajinu bude Skupina podporovať spoločný rozvoj príbuzných odvetví a podporovať neustály pokrok spoločnosti vytvorením podniku svetovej triedy.

Pokiaľ ide o používateľov produktov a dodávateľov, skupina sa zaviazala k rozvoju hlavného priemyselného reťazca, založeného na princípe obojstranne výhodnej spolupráce, a hľadá spoločnosti s partnermi na začiatku a nadol, aby sa navzájom dopĺňali a spoločne rástli.

Pre zamestnancov Skupina pevne verí, že bez spokojných zamestnancov nebudú kvalitné produkty a služby zákazníkom.Rozvoj spoločnosti úzko súvisí s osobnostným rastom zamestnancov.Skupina podporuje zvyšovanie sebahodnoty zamestnancov a poskytuje platformu rozvoja a široký priestor pre rast zamestnancov, aby každý zamestnanec mohol naplno využiť svoj osobný potenciál a poskytnúť záruku talentu pre zdravý a stabilný rozvoj skupiny. .

Hodnoty skupiny zahŕňajú aj požiadavky na interné hodnoty a presvedčenia spoločnosti, najmä na podporu obetavosti, integrity a spoločného rozvoja.Len dodržiavaním viery v oddanosť, integritu a spoločný rozvoj možno stimulovať kreativitu, pestovať ducha tímovej práce a neustále vytvárať väčšiu hodnotu pre spoločnosť a podnik.

Obchodný účel skupiny

--"Trhovo orientované, orientované na zákazníka, snaha o služby spokojnosti zákazníkov"

Účel podnikania je základným kritériom podnikateľskej činnosti.Skupina sa zaoberá výskumom a vývojom, výrobou a distribútorom čistých chemikálií.Naše služby zahŕňajú nielen zlepšovanie výrobných procesov, stabilizáciu kvality produktov, znižovanie výrobných nákladov a poskytovanie prvotriednych produktov, ale aj dôraz na precízny, ohľaduplný a na ľudí orientovaný zákaznícky servis.„Trhovo orientované, zákaznícky orientované a snaha o služby spokojnosti zákazníkov“ stelesňuje obchodnú filozofiu Skupiny byť trhovo orientovaný a spokojný so zákazníkmi.

Produkty sú životom podniku.Bez uspokojivých produktov nebudú spokojní zákazníci a bez spokojných zákazníkov nebude budúcnosť pre rozvoj podniku.Základom nášho podnikania je preto orientácia na trh a orientáciu na zákazníka na základe produktov.

Pokrok spoločnosti je nekonečný, vývoj dopytu na trhu je nekonečný a naša snaha o produkty a služby spokojnosti zákazníkov tiež nikdy neskončí.

about-4

Firemný duch skupiny

--"Reforma a inovácia, využite deň, tvrdo pracujte a tvrdo pracujte, tímová práca"

about-6

Reformný a inovačný duch

Vývoj chemického výrobného priemyslu sa mení každým dňom a konkurencia je veľmi tvrdá.Ak sa má skupina snažiť stať sa výrobcom svetovej triedy, musí vytrvať v neustálych reformách a inováciách.Reforma a inovácie stelesňujú snahu a motiváciu skupiny Tiande prežiť uprostred zmien, rozvíjať sa uprostred zmien a snažiť sa stať sa svetovou spoločnosťou uprostred zmien.

about-7

Usilujte sa o ducha dňa

V dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí rozvoja podnikov sa rýchlosť reakcie trhu stala základnou kvalitou, ktorá určuje prežitie podnikov.Držať sa ducha chopiť sa dňa, prispôsobiť sa zmenám a pretekať s časom je dôležitou zárukou trvalo udržateľného rozvoja skupiny.Efektívnosť je kľúčom k rozvoju podniku.Pokračujte v duchu chopenia sa dňa a zlepšenia efektivity práce a v konečnom dôsledku dosiahnite cieľ zlepšiť efektivitu podnikania a podporiť rýchly rozvoj podnikania.

about-8

Pracovité podnikanie

Tvrdo pracujúci podnikateľský duch presadzovaný Skupinou nie je v podmienkach ekonomiky malých farmárov hospodárnou ekonomikou.Je to bojovný duch, ktorý sa nikdy nezmršťuje tvárou v tvár ťažkostiam, odhodlaný duch, ktorý je ochotný znášať ťažkosti, duch nikdy neuspokojiť sa a honba za pokrokom.Aby sme vytvorili naše podnikanie s podnikateľským duchom a povzbudili zamestnancov, aby tvrdo pracovali s podnikateľským duchom, je potrebné, aby skupina „vytvorila podnik svetovej úrovne“, ktorý odráža tvrdú prácu, odhodlanie a snahu o maximálnu efektivitu v využívanie podnikových zdrojov.myslel.

about-5

Duch tímovej práce

Duch tímovej práce je zárukou trvalo udržateľného a zdravého rozvoja podniku.Každý zamestnanec skupiny sa musí držať ducha tímovej práce, stanoviť si celkovú koncepciu, celkovú koncepciu a koncepciu spoločného rastu.Môžu byť skutočne zjednotení pre spoločný cieľ a naplno sa venovať spoločným cieľom z výšky podniku.Potenciál dosiahnuť efekt jedna plus jedna väčší ako dva.